OMV | kapvergunning - Jacobslaan 122

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Inge Van De Putte
toelichting: Aanvraag omgevingsproject 2019 (VP)
onderwerp: het vellen van één den en zeven fijnsparren
locatie: Jacobslaan 122
beslist op: 5/11/2020
bekendmaking loopt van: 11/05/2020-11/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020059190
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.