OMV | kapvergunning - Jacobslaan 159

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Tijs Vanderbruggen
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019 (VP)
onderwerp: het vellen van één canadapopulier
locatie: Jacobslaan 159
beslist op: 6/29/2020
bekendmaking loopt van: 14/7/2020 - 14/8/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020081318
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.