OMV | kapvergunning - Jacobslaan 92

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Birgit Engel
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van zeven dennen en één Amerikaanse vogelkers
locatie: Jacobslaan 92 
beslist op:  02/03/2020
bekendmaking loopt van: 03/03/2020 - 03/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020017108
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.