OMV | kapvergunning - Karel Uytroevenlaan 22

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Simonne Lens
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019
onderwerp: vellen van een zilverspar
locatie: Karel Uytroevenlaan 22
beslist op: 6/8/2020
bekendmaking loopt van: 11/06/2020 - 11/07/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020065805
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.