OMV | kapvergunning - Kasteeldreef 38

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jan Vanoostende
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van één spar
locatie: Kasteeldreef 38
beslist op: 16/03/2020
bekendmaking loopt van: 19/03/2020 - 18/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020031041
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.