OMV | kapvergunning - Kasteeldreef 48

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Margareta Jacobs
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van vijf fijnsparren.
locatie: Kasteeldreef 48
beslist op: 01/03/2021
bekendmaking loopt van: 12/03/2021 - 12/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021015544
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.