OMV | kapvergunning - Kievit 27

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Tom De Vylder
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee eiken
locatie: Kievit 27
beslist op: 5/4/2020
bekendmaking loopt van: 08/05/2020-08/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020047972
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.