OMV | kapvergunning - Kiwilaan 20

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Chris Van Migro
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van drie dennen
locatie: Kiwilaan 20
beslist op:  09/03/2020
bekendmaking loopt van: 12/03/2020 - 11/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020027501
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.