OMV | kapvergunning - Kiwilaan 25

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Michel Zagers
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één berk
locatie: Kiwilaan 25
beslist op: 13/12/2021
bekendmaking loopt van: 23/12/2021-23/1/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021185086
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.