OMV | kapvergunning - Klein Herentals 26

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Willem Lambersy
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: Het vellen van één Amerikaanse eik
locatie: Klein Herentals 26
beslist op: 30/08/2021
bekendmaking loopt van: 01/09/2021 - 01/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021133232
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.