OMV | kapvergunning - Kleine Wandelweg 10

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jan Van Doren
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één inlandse eik.
locatie: Kleine Wandelweg 10
beslist op: 14/12/2020
bekendmaking loopt van: 17/12/2020 - 17/01/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020167635
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.