OMV | kapvergunning - Korenbloemlaan 28

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Martin Huygen
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van drie dennen
locatie: Korenbloemlaan 28
beslist op: 05/07/2021
bekendmaking loopt van: 12/07/2021 - 12/08/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021112822
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.