OMV | kapvergunning - Korenbloemlaan 37

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Joannes Lambregts
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één berk
locatie: Korenbloemlaan 37
beslist op: 01/02/2021
bekendmaking loopt van: 04/02/2021 -04/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021008688
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.