OMV | kapvergunning - Korte Kwikaardweg 12

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Sven Faes
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van vijf inlandse eiken, één zwarte els en één carpinus.
locatie: Korte Kwikaardweg 12
beslist op: 22/03/2021
bekendmaking loopt van: 25/03/2021 - 25/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021049572
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.