OMV | kapvergunning - Kortestraat 15

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Henricus Jonckheer
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van twee coniferen, één lork en één den
locatie: Kortestraat 15
beslist op:  02/03/2020
bekendmaking loopt van: 03/03/2020 - 03/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020026501
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.