OMV | kapvergunning - Kriekendreef 6

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Eddy Eugeen Devos
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één spar
locatie: Kriekendreef 6
beslist op: 10/5/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020128884
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.