OMV | kapvergunning - Lindedreef 56

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Patrick Hoes
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van drie sparren
locatie: Lindedreef 56
beslist op: 11/16/2020
bekendmaking loopt van: 19/11/2020 -19/12/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020150902
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.