OMV | kapvergunning - Meerheideweg 38

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Walter Van Camp
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van tien sparren
locatie: Meerheideweg 38
beslist op: 13/12/2021
bekendmaking loopt van: 23/12/2021-23/1/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021179112
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.