OMV | kapvergunning - Meerheideweg 71

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Magda Jansen
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van acht sparren
locatie: Meerheideweg 71
beslist op:  09/03/2020
bekendmaking loopt van: 12/03/2020 - 11/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020030000
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.