OMV | kapvergunning - Meerheideweg 79

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Inge Van heuckelom

toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee coniferen.
locatie: Meerheideweg 79
beslist op: 20/12/2021
bekendmaking loopt van: 27/12/2021- 27/01/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021191357
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.