OMV | kapvergunning - Nachtegalendreef 10

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Paul Somers
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één eik
locatie: Nachtegalendreef 10
beslist op: 21/06/2021
bekendmaking loopt van: 28/6/2021 - 28/7/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021102389
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.