OMV | kapvergunning - Otterdreef 23

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Maurits Frans Massy
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één beuk
locatie: Otterdreef 23
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020117651
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.