OMV | kapvergunning - Paddenklank 8

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Caroline Mariën
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van 39 dennen
locatie: Paddenklank 8
beslist op: 14/12/2020
bekendmaking loopt van: 17/12/2020 - 17/01/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020162180
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.