OMV | kapvergunning - Paul Edwinlaan 14

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Els Paquay
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019 (VP)
onderwerp: het vellen van twee sparren, vier berken en één lork
locatie: Paul Edwinlaan 14
beslist op: 06/09/2021
bekendmaking loopt van: 13/09/2021 -13/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021127592
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.