OMV | kapvergunning - Pijlstraat 18

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Paul De Houwer
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één berk
locatie: Pijlstraat 18
beslist op: 19/04/2021
bekendmaking loopt van: 21/04/2021 - 21/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021064190
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.