OMV | kapvergunning - Platanenlaan 25

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Robert Reijniers
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één spar
locatie: Platanenlaan 25
beslist op: 30/08/2021
bekendmaking loopt van: 01/09/2021 - 01/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021134551
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.