OMV | kapvergunning - Platanenlaan 3

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Constantinus Aerts
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één Amerikaanse eik
locatie: Platanenlaan 3
beslist op: 08/03/2021
bekendmaking loopt van: 16/03/2021 - 16/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021030220
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.