OMV | kapvergunning - Priorijlaan 4, Priorijlaan 6

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Maria Anna Van Hofstraeten
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één boom
locatie: Priorijlaan 4, Priorijlaan 6
beslist op: 01/02/2021
bekendmaking loopt van: 04/02/2021 -04/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021013309
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.