OMV | kapvergunning - Raymond Delbekestraat 141

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Simons Raymond
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van vier esdoorns en één Amerikaanse vogelkers
locatie: Simons Raymond
beslist op:  03/02/2020
bekendmaking loopt van:  08/02/2020 - 09/03/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019162991
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.