OMV | kapvergunning - Raymond Delbekestraat 339

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Joost Baert
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één berk en twee bomen.
locatie: Raymond Delbekestraat 339
beslist op: 13/12/2021
bekendmaking loopt van: 23/12/2021-23/1/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021176341
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.