OMV | kapvergunning - Risschotlei 34

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Werner Mariën
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van drie elzen
locatie: Risschotlei 34
beslist op: 13/12/2021
bekendmaking loopt van: 23/12/2021-23/1/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021180444
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.