OMV | kapvergunning - Risschotlei 35

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Veerle Vereecke
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één esdoorn
locatie: Risschotlei 35
beslist op: 10/5/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020127246
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.