OMV | kapvergunning - Rodenbachlaan 21

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Griet Jacobs
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één boom
locatie: Rodenbachlaan 21
beslist op: 15/03/2021
bekendmaking loopt van: 18/03/2021 -18/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021042010
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.