OMV | kapvergunning - Ronkaartweg 21

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Katrien Thiré
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019
onderwerp: vellen van 14 cypressen, 6 sparren, en 2 ceders
locatie: Ronkaartweg 21
beslist op: 6/8/2020
bekendmaking loopt van: 11/06/2020 - 11/07/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020062930
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.