OMV | kapvergunning - Rozenlaan 27

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Sabine Van Ginneken
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van drie Amerikaanse eiken
locatie: Rozenlaan 27
beslist op:  02/03/2020
bekendmaking loopt van: 10/03/2020 - 09/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020019977
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.