OMV | kapvergunning - Rozenlaan 27

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Ronny Huybrechts
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van drie Amerikaanse eiken
locatie: Rozenlaan 27
beslist op: 01/02/2021
bekendmaking loopt van: 04/02/2021 -04/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021005140
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.