OMV | kapvergunning - Rubenslaan 21

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Thomas Dingenen
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van 180m² bos
locatie: Rubenslaan 21
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021020403
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.