OMV | kapvergunning - Schegelbaan 17

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Karel De Moor
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één inlandse eik
locatie: Schegelbaan 17
beslist op: 11/16/2020
bekendmaking loopt van: 19/11/2020 -19/12/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020150917
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.