OMV | kapvergunning - Sint Martinusstraat 38

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Doménique Tilleuil
toelichting: Aanvraag omgevingsproject 2019 (VP)
onderwerp: vellen van één acaciaboom
locatie: Sint Martinusstraat 38
beslist op: 5/11/2020
bekendmaking loopt van: 11/05/2020-11/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020055160
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.