OMV | kapvergunning - Smissestraat 56

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Gerda Cools
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van drie dennen
locatie: Smissestraat 56 
beslist op:  02/03/2020
bekendmaking loopt van: 03/03/2020 - 03/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020020915
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.