OMV | kapvergunning - Sniederspad 12B

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Pablo Eben
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één den
locatie: Sniederspad 12B
beslist op: 13/12/2021
bekendmaking loopt van: 23/12/2021-23/1/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021178353
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.