OMV | kapvergunning - Sniederspad 5

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Brigitte Bernaerts
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van 14 wilgen, 1 berk, 14 coniferen en één kerselaar.
locatie: Sniederspad 5
beslist op: 13/12/2021
bekendmaking loopt van: 23/12/2021-23/1/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021182590
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.