OMV | kapvergunning - Sniederspad tussen lot 3 en lot 4

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Daniel van Kesteren
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één beuk
locatie: Sniederspad tussen lot 3 en lot 4
beslist op: 21/06/2021
bekendmaking loopt van: 28/6/2021 - 28/7/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021102658
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.