OMV | kapvergunning - Spechtendreef 12

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Lucie Van den Eynde
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019
onderwerp: het vellen van drie sparren en twaalf coniferen
locatie: Spechtendreef 12
beslist op: 6/8/2020
bekendmaking loopt van: 11/06/2020 - 11/07/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020067525
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.