OMV | kapvergunning - St.-Antoniusbaan 129

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Annick Bartholomeeussen
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van coniferen
locatie: St.-Antoniusbaan 129
beslist op:  09/03/2020
bekendmaking loopt van: 12/03/2020 - 11/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020028138
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.