OMV | kapvergunning - St.-Antoniusbaan 93

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Dominic Claessens
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen 20 dennen en vier berken
locatie: St.-Antoniusbaan 93
beslist op: 16/03/2020
bekendmaking loopt van: 19/03/2020 - 18/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020023784
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.