OMV | kapvergunning - Stoppelveld

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen-dienstverlening
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één eik
locatie: Stoppelveld
beslist op: 05/07/2021
bekendmaking loopt van: 12/07/2021 - 12/08/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021113540
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.