OMV | kapvergunning - Ten Otter 26

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jan  Adriaenssens
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van één linde
locatie: Ten Otter 26
beslist op:  09/03/2020
bekendmaking loopt van: 12/03/2020 - 11/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020030042
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.