OMV | kapvergunning - Uilendreef 12

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Viviane Claes
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van één den
locatie: Uilendreef 12
beslist op:  16/03/2020
bekendmaking loopt van: 19/03/2020 - 18/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020033567
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.