OMV | kapvergunning - Uilendreef 14

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Joost Leo Valgaeren
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: vellen van 16 coniferen en 21 sparren
locatie: Uilendreef 14
beslist op: 21/06/2021
bekendmaking loopt van: 28/6/2021 - 28/7/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021090586
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.